تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKکارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در دانشگاه علم و صنعت ایران


مدرس این کارگاه آموزشی: مهندس پیمان نوری

دوره مدیریت پروژه براساس ویرایش پنجم استاندراد PMBOK  با همکاری مشترک موسسه مدیریت پروژه های ساخت آردا و دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.

مشاهده آگهی دوره