تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - دومین كارگاه آموزشی مبانی حقوقی قراردادها_دانشگاه علم و صنعت

دومین كارگاه آموزشی مبانی حقوقی قراردادهاآردا با همكاری انجمن علمی دانشكده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می كند:

زمان برگزاری دوره: 23 اردیبهشت 95


برای مشاهده تصویر اطلاعیه اینجا كلیك نمائید.

آلبوم تصاویر كار گاه آموزشی قبل (مورخ 11 اردیبهشت93)