تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - ثبت نام دوره های آموزشی

برای ثبت نام در كارگاه‌های توانمندسازی مدیران می توانید  به  موسسه مراجعه نمائید.

همچنین می توانید مشخصات خود را به آدرس پست الکترونیک موسسه ایمیل نمائید.


اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام:
  • نام و نام خانوادگی
  • میزان تحصیلات 
  •  رشته تحصیلی
  • شغل
  • ایمیل
  • شماره تماس

**تمامی دوره های موسسه بعد از برگزاری جلسه اول دوره(و در دوره های تک جلسه ای در یک ساعت اول برگزاری دوره) قابل انصراف بوده و  هزینه پرداختی از سوی گروه بازگردانده خواهد شد.