تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - دوره مدیریت مناقصات برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت مناقصات به اتمام رسید،به محض صدور گواهینامه های شرکت کنندگان در دوره، از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.


آردا
یاری گر تصمیم های بهتر
اطمینان بخش، غرور آفرین