تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - آلبوم تصاویر دومین کارگاه آموزشی مبانی حقوقی قراردادذها

دومین کارگاه آموزشی مبانی حقوقی قراردادها در تاریخ 23 اردیبهشت 95 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید: